Na tej stronie znajduje się stara mapa Sztokholmu do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Historyczna mapa Sztokholmu i zabytkowa mapa Sztokholmu przedstawiają przeszłość i ewolucję miasta Sztokholm w Szwecji.

Mapa historyczna Sztokholmu

Mapa historyczna Sztokholmu

Stara mapa Sztokholmu przedstawia ewolucję miasta Sztokholm. Ta historyczna mapa Sztokholmu pozwoli Ci na podróżowanie w przeszłości i w historii Sztokholmu w Szwecji. Starożytna mapa Sztokholmu jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Historyczne miejsce Sztokholmu pojawia się w sagach Nordyckich jako Agnafit, a w Heimskringla w związku z legendarnym królem Agne. Najstarsza pisemna wzmianka o nazwie Sztokholm pochodzi z 1252 roku, kiedy to kopalnie w Bergslagen uczyniły go ważnym miejscem w handlu żelazem, co zostało zaznaczone na historycznej mapie Sztokholmu. Pierwsza część nazwy (stock) oznacza kłodę w języku szwedzkim, choć może być również związana ze starym niemieckim słowem (stock) oznaczającym fortyfikacje. Druga część nazwy (holm) oznacza wysepkę, i uważa się, że odnosi się do wysepki Helgeandsholmen w centrum Sztokholmu.

Sztokholmski rdzeń obecnego Starego Miasta (Gamla Stan) został zbudowany na centralnej wyspie obok Helgeandsholmen od połowy XIII wieku. Historyczne miasto Sztokholm pierwotnie zyskało na znaczeniu w wyniku handlu bałtyckiego Ligi Hanzeatyckiej. W tym czasie Sztokholm rozwinął silne powiązania gospodarcze i kulturowe z Lubeką, Hamburgiem, Gdańskiem, Visby, Rewalem i Rygą, co można zobaczyć na historycznej mapie Sztokholmu. W latach 1296-1478 rada miejska Sztokholmu składała się z 24 członków, z których połowa została wybrana spośród niemieckojęzycznych mieszczan.

Strategiczne i gospodarcze znaczenie miasta sprawiło, że Sztokholm stał się ważnym czynnikiem w stosunkach między duńskimi królami Unii Kalmarskiej a narodowym ruchem niepodległościowym w XV wieku. W 1520 r. do historycznego miasta Sztokholmu wszedł duński król Christian II. W dniu 8 listopada 1520 r. miała miejsce masakra opozycjonistów zwana Sztokholmskim Krwią i rozpoczęła się kolejna seria powstań, które ostatecznie doprowadziły do rozpadu Unii Kalmarskiej, co zostało pokazane na historycznej mapie Sztokholmu. Wraz z przystąpieniem do Unii Gustawa Wazy w 1523 r. i ustanowieniem władzy królewskiej, liczba ludności Sztokholmu zaczęła wzrastać, osiągając 10.000 do 1600 roku.

Historyczna mapa Sztokholmu

Mapa sztokholmskiego antyka

Zabytkowa mapa Sztokholmu daje unikalny wgląd w historię i ewolucję miasta. Ta zabytkowa mapa Sztokholmu z jego zabytkowym stylem pozwoli Ci na podróżowanie w przeszłość Sztokholmu w Szwecji. Historyczna mapa Sztokholmu jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

W XVII wieku Szwecja stała się jedną z głównych potęg europejskich, co znalazło odzwierciedlenie w rozwoju zabytkowego Sztokholmu. Od 1610 do 1680 r. liczba ludności pomnożyła się sześciokrotnie, co zostało odnotowane na zabytkowej mapie Sztokholmu. W 1634 roku Sztokholm stał się oficjalną stolicą szwedzkiego imperium. Stworzono również zasady handlu, które dały Sztokholmowi istotny monopol na handel pomiędzy kupcami zagranicznymi a innymi terytoriami szwedzkimi i skandynawskimi.

W 1710 roku zaraza zabiła około 20.000 (36%) mieszkańców. Po zakończeniu Wielkiej Wojny Północnej zabytkowe miasto znalazło się w stanie stagnacji. Wzrost liczby ludności został zahamowany, a wzrost gospodarczy spowolniony. Miasto było w szoku po tym, jak straciło swoje miejsce jako stolica wielkiego mocarstwa (patrz mapa Sztokholmu). Sztokholm zachował jednak swoją rolę politycznego centrum Szwecji i nadal rozwijał się kulturalnie pod rządami Gustava III.

W drugiej połowie XIX wieku Sztokholm odzyskał swoją wiodącą rolę gospodarczą. Powstały nowe gałęzie przemysłu, a Sztokholm stał się ważnym ośrodkiem handlowym i usługowym, a także kluczowym punktem bramowym w Szwecji. W tym czasie gwałtownie wzrosła również liczba ludności, głównie dzięki imigracji. Pod koniec XIX wieku, mniej niż 40% mieszkańców urodziło się w historycznym Sztokholmie. Osadnictwo zaczęło się rozszerzać poza granicami miasta. W XIX wieku powstało wiele instytutów naukowych, w tym Instytut Karolinska, co można zobaczyć na zabytkowej mapie Sztokholmu. W 1897 r. odbyła się Ogólna Wystawa Sztuki i Przemysłu.